Get Adobe Flash player

AllVac Afrikaans Vriendskap Forum

Home  | Arcade  | Active Topics  | Search Forum
You are not logged in
Share Options.. Share this page with others on:
Hi and Welcome to the Allvac Forum.

The Forum for all your Vacuum and High Pressure Discussions. Truck Mounted, Skid Unit and any other system you can think of, ask about it here. We have several Experts in the field that monitor the forums and can answer any query you may have.

We also have a section where you can discuss anything under the sun. Family, kids, recipe's, etc. You don't have to be able to talk truck to join us.

Please note that this is a family orientated Forum and as such please use appropriate language.
>AllVac Afrikaans Vriendskap Forum >Tuis en Tuin  >Ons kinders >

Kinder regtes

Please Login To post    Page  of 1    
        
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:09:29
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#1


    


 
ALLE kinders is gelyk geskape en is geregtig op basiese menseregte en vryheid. Alle kinders het die reg op respek, spesiale sorg en beskerming namate hulle ontwikkel en groei. Hierdie boodskap is in die voorrede vervat van die Handves van Kinderregte, wat van 27 Mei tot 1 June 1992 op Somerset-Wes in die Kaap opgestel is. Dit is gedoen deur meer as 200 kinders self wat van oor die hele land gekom het, tieners van tussen twaalf en sewentien jaar wat alle rassegroepe verteenwoordig het.Die handves het uit tien artikels bestaan. Dit het gehandel oor die regte van kinders in onder meer gesinsverband, die voortslepende geweld in ons land, gesondheid en welsyn, opvoeding, kinderarbeid en hawelose kinders. Dit is saamgestel nadat die kinders in die klompie dae waarin hulle saam was verskeie besprekingsgroepe gevorm het.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:12:52
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#2


    


 
Naam

Elke kind het die reg op 'n naam (eie identiteit) en nasionaliteit vanaf geboorte

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:14:33
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#3


    


 
Nasionaliteit

Nasionaliteit is weer belangrik vir 'n persoon om in die internasionale reg 'n identiteit te hê en sodoende teen staatloosheid beskerm te kan word.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:15:52
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#4


    


 
Sorg

Elke kind het 'n reg op ouerlike sorg, gesinsorg of gepaste alternatiewe sorg.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:17:28
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#5


    


 
Voeding, skuiling, gesondheid

Elke kind het 'n reg op basiese voeding, skuiling, gesondheids- en maatskaplike dienste

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:21:09
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#6


    


 
Mishandeling, verwaarlosing of vernedering

'n Kind het die reg om teen mishandeling, verwaarlosing of vernedering beskerm te word.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:23:51
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#7


    


 
Kinderarbeid

'n Kind het die reg om teen uitbuitende arbeidspraktyke beskerm te word. 'n Kind mag nie verplig of toegelaat word om werk te verrig of dienste te lewer wat onvanpas is vir 'n persoon van daardie kind se ouderdom of 'n risiko vir die kind se welsyn, opvoeding, liggaamlike of geestelike gesondheid of ontwikkeling inhou nie.

Hierdie bepalings behels nie 'n algehele verbod op kinderarbeid nie, want in werklikheid is daar gesinne in Suid-Afrika wat slegs oorleef omdat kinders 'n bydrae tot die gesin se lewensonderhoud maak.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Firechild Submitted on the 2012/07/24 08:26:06
By: FirechildFirechild is offline
Location : South Africa
Forum Ranking : Master Builder : 200200200
Total count : 4408
Joined : 2011/04/03 19:31:22
#8


    


 
Aanhouding

Kinders mag nie aangehou word nie, behalwe as 'n laaste uitweg en dan vir die kortste gepaste tydperk. Indien 'n kind wel onder bogenoemde omstandighede in aanhouding verkeer, moet die kind afsonderlik van aangehoudenes bo die ouderdom van agttien jaar aangehou word en op 'n wyse behandel word wat rekening hou met die betrokke kind se ouderdom.

Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is
Please Login To post    Page  of 1    
Previous TopicNext Topic
 
  
00000116